Cookies
Alweer cookies? Helaas ontkomen we er ook niet aan. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiepost omdat dit voor ons de enige werkbare oplossing is.

Op phinederland.nl gebruik we:

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op sphinederland.nl gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
Er wordt op onze website geen gebruik gemaakt van advertisingcookies.

Privacy & Cookies
Hieronder wordt uitgelegd hoe we op phinederland.nl omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Ontdek hier hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op de site en om je te kunnen profileren. Mochten we in de toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan zal dit uiteraard via opt-in gebeuren en word je niet ongevraagd benaderd. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Cookies

Om phinederland.nl aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

www.phinederland.nl plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. Ook wordt m.b.v. cookies  of je ons cookiebeleid accepteert. Deze cookie blijft voor een maand bewaard zodat je niet iedere keer ons beleid hoeft te accepteren bij elk bezoek.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies phinederland.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden opskinmakeup.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor phinederland.nl. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Functionele cookies

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er opskinmakeup.nl gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Sociale knoppen Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Social Media. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Social Media hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. Embedded content In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en opskinmakeup.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over. 

 

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Plaatsen bestelling of aanmelden als zakelijke afnemer
Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een account en/of voor het plaatsen van een afspraak of bestelling of bij het invullen van een online formulier, zoals een contactformulier, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

uw naam en voornamen/voorletters
uw e-mailadres
uw adres
uw postcode
uw woonplaats
uw telefoonnummer
uw btw-nummer
uw kvk-nummer
het afleveradres
betalingsgegevens

U kunt overigens ook zonder het aanmaken van een account een bestelling plaatsen. In dat geval vragen wij u eveneens om de hierboven genoemde gegevens.

Contactformulier of meer informatie
Indien u een contactformulier invult vragen wij u om uw naam en uw telefoonnummer en/of e-mailadres, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen.

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
Het afhandelen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;
Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw afspraak, bestelling of andere vragen;
Het afhandelen van de betaling van uw afspraak/aanvraag/bestelling;
Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;
Het behandelen van geschillen;
Om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van phistudio:

Om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
In het belang van de veiligheid van de Staat;
Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons een bestelling plaatst en/of een contactformulier invult verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Derden
De website phinederland kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. phistudio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. phinederland raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.
Zo heeft phistudio social media buttons van Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest op haar website geplaatst, zodat u phistudio kunt volgen via deze social media platforms. Indien via een van de social media buttons wordt doorgelinkt naar de website van deze social media platforms, is het privacybeleid van deze platforms van toepassing.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Phinederland

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bezorgdiensten;
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door phistudio
Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op uw verzoek, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen phistudio en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.
Verzet & correctie
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. phistudiozal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. phistudio zal binnen twee weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal phistudio de verwerking beëindigen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u phistudioverzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. phistudio zal u binnen twee weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld

Beveiliging persoonsgegevens
phinederland heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt phistudio onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

Wijziging Privacyverklaring
Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.phinederland.nl Houdt deze website dus goed in de gaten. Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2019.

Contactgegevens
phinederland
Pa verkuijlaan 7 A

1171EA BAdhoevedorp

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.