FORMULIER ANNULERING INSCHRIJVING (HERROEPINGSFORMULIER)

 

Gegevens cursist

Naam*:

Adres*:

E-mail*:

Telefoonnummer*:

De annulering

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst van opdracht betreffende de

onderstaande opleiding wil annuleren:

Opleiding*:

Datum inschrijving*:

Reden annulering

Ik wil annuleren omdat:

 

 

 Ondertekening

Handtekening*:

 

Datum*:

* Verplichte velden

 

———————————————————————————————————————-

De cursist heeft te allen tijde het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren.

Annulering is kosteloos indien de cursist binnen 7 dagen na inschrijving annuleert, tenzij het

onderwijs reeds is begonnen. De cursist is bekend met de annuleringsregeling zoals beschreven in

artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van Phinederland en is bij inschrijving akkoord

gegaan met de Algemene Voorwaarden.

Annulering is mogelijk door dit formulier volledig (de verplichte velden), correct en leesbaar in te

vullen en te sturen naar Phinederland:

  • per aangetekend schrijven: Phinederland Afdeling Annuleringen, Pa verkuijllaan 7A, 1171EA, Badhoevedorp of via een e-mail (gescand) naar info@phinederland.nl

De annulering is van kracht op datum ontvangst van de annulering.

De cursist krijgt hiervan per omgaande een bevestiging.