Cursus All Round Browstyling

''Become a brow expert''

phihenna nederland

Cursus PhiHenna is een techniek voor het vormen van wenkbrauwen met behulp van henna. PhiHenna geeft niet alleen wenkbrauwen een verbluffende definitie en expressieve kleur, maar heeft ook het vermogen om zwakke en beschadigde wenkbrauwharen te herstellen, waardoor de wenkbrauwen het natuurlijke volume terugbrengen.

DE VOORDELEN VAN DE CURSUS PHIHENNA

 • Het effect duurt ongeveer. 2 weken (afhankelijk van het huidtype)
 • Ideale manier als tester voor clienten die niet zeker weten of semi permanente make-up de juiste optie voor hen is.
 • Vanwege de natuurlijke oorsprong van dit product is de kans op irritaties of complicaties zeer minimaal.
 • PhiHenna kan worden gemengd met water en is klaar voor gebruik zonder chemisch proces.
 • De Phi Henna-kleur vervaagt op natuurlijke wijze en heeft speciale natuurlijke pigmenten toegevoegd, die voorkomen dat de kleur rood of grijs wordt
 • Phi Henna komt in meerdere tinten die kunnen worden gemengd of afzonderlijk worden gebruikt om de perfecte schaduw voor elke klant te bereiken
 • Phi Henna kan een geweldige verfrissing zijn voor clienten met oudere microblading of PMU

PHIHENNA STARTERSET

 • 8 kleuren PhiHenna (elke kleur bevat 3 pakketten, 1 pakket is voor  3-5 klanten) totaal 70-120 behandelingen
 • Antibacteriële katoenen draad 300m
 • PhiHenna Hairgrowth serum
 • Wit potlood PhiContour
 • PhiBrows-schaar en pincet
 • PhiBrows tattoo peeling
 • Phi-doekjes
 • PhiNesse wenkbrauwborstel
 • Phi talkpoeder

 

All round wenkbrauwstyling cursus

 

Tijdens de cursus phihenna leer je diverse technieken voor het perfect ontharen, modelleren en kleuren van de wenkbrauwen. Leer nu hoe u de perfecte wenkbrauw kunt maken door middel van het vormen, shapen  en kleuren van de natuurlijke wenkbrauw. Deze cursus is geschikt voor iedereen die wenkbrauwspecialist wil worden. Het op de juiste manier epileren van de wenkbrauwen of het gebruiken van de juiste kleur verf bij het verven van de wenkbrauwen is zeker niet altijd eenvoudig.

Het creëren van de juiste vorm of model voor de wenkbrauwen is heel belangrijk. Een verkeerd model wenkbrauw geeft een totaal ander beeld van jouw cliënt; een wenkbrauw moet bij het gelaat passen! Hier hebben wij de tips & tricks voor hoe je deze voortaan makkelijker en mooier kunt tekenen. Wij laten jouw verschillende manieren zien hoe jij voortaan perfecte wenkbrauwen kunt maken door middel van verschillende tools.

Na 1 dag live training krijgen de deelnemers 3 maanden volledige ondersteuning via de Craft Master-applicatie waarin studenten communiceren met hun master. Na 6 niveaus die moeten worden doorgegeven door de studenten, zijn ze klaar om hun PHIHENNA-certificaat te ontvangen

 

Tijdens deze cursus geven wij jouw alle tips en vertellen we er alles over.

Cursusinhoud:

 Theorie
 Bepalen wenkbrauwvorm met of zonder gebruik van verschillende tools
 Kniptechniek bij wenkbrauwen
 Threaden met draad
 Epileren
 Henna Tinting


Kosten

Phihenna cursus LIVE               €800,-
Phihenna cursus ONLINE         €600,-

De cursus kosten is inclusief start pakket, craftmaster, support en certificaat.

* Prijzen zijn per persoon |


Wilt u PHIHENNA behandeling graag in de salon aanbieden? Wordt PHIHENNA BROW ARTIST

Met de (online) inschrijving voor een opleiding bij Phinederland geeft u aan dat u akkoord gaat met voorgenoemde voorwaarden en algemene voorwaarden genoemd op www.phinederland.nl/avw

Ik wil deelnemen aan Phi henna Browstyling

Cursus datums

8 + 12 =

Klik hier voor de voorwaarden

1. Aanmelding
Aanmelding voor een opleiding door middel van het (schriftelijk online of online) invullen van het contact/inschrijfformulier. Een (online) inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst.

 2. Diploma
De opleidingen worden afgesloten met een deelname certificaat. Na het succesvol behalen van de examens ontvangt de cursist het Officiële beautybranche erkend certificaat en zal hierna worden vermeld op de plattegrond als behandelaar.

3. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Phinederland. De opleidingskosten bestaat uit de lessen, werkpakket, begeleidingstraject voor een bepaalde duur welke is aangegeven per opleiding op de website, examens en certificaat.

4. Examens
Het lesgeld is inclusief de examen. De examens behorende bij opleidingen van Phinederland worden afgenomen door examinator door middel van 12 levels. Na succesvol afronden ontvangt de cursist zijn officiële diploma.

5. Inschrijfvoorwaarden
5.1. Een cursist schrijft zich in voor een cursus of opleiding door het daartoe bestemde (online)inschrijfformulier in te vullen. Bij inschrijving gaat de cursist automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Phinederland. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Phinederland en bijgevoegd bij het inschrijfformulier op iedere pagina.
5.2. Na ontvangst van het ingevulde (online) inschrijfformulier ontvangt u een bewijs van inschrijving.
5.3 Phinederland behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus/opleiding te annuleren. In dit geval wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dat er geplaatst kunnen worden volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Op dat moment wordt er een wachtlijst aangelegd.
5.4. Door inschrijving, zowel online als offline, verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

6. Annulering
6.1. De cursist heeft na de inschrijvingsdatum een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen de aanmelding kosteloos geannuleerd kan worden.
6.2. Een cursus annuleren dient altijd schriftelijk middels het herroepingsformulier te geschieden, geadresseerd aan de cursusadministratie van Phinederland – Afdeling Annuleringen, Pa verkuijllaan 7a, 1171EA, Badhoevedorp.
6.3. Indien niet schriftelijk middels het herroepingsformulier geannuleerd is, wordt er geen restitutie verleend en dient het totale lesgeld betaald te worden, ook indien de aanmelder geen gebruik maakt van de dienstverlening.
6.4. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering.
6.5. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus komt de aanmelding kosteloos te vervallen. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus wordt er 30% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding/cursus wordt er 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de opleiding/cursus dient het volledige lesgeld betaald te worden.
6.6 In overleg met en na toestemming van Phinederland kan de deelnemer zich door een ander laten vertegenwoordigen.

7. Prijzen
Prijzen die vermeld staan, gelden per 1 deelnemer, cursus/opleidingsgeld zijn Exclusief 21% BTW, tenzij anders staat aangegeven.
Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast zonder overleg met de wederpartij.

8. Betaling
8.1. Voor aanvang van de cursus/opleiding ontvangt de cursist de factuur op het adres dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier.
8.2. De rekening dient voor de vervaldatum te zijn voldaan.
8.3. Het inschrijfgeld dient de cursist volgens genoemde betalingsvoorwaarden op het inschrijfformulier van de desbetreffende opleiding te voldoen. Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld, te betalen binnen acht dagen na dagtekening, is verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt vordering overgedragen aan een extern incassobureau.
8.4. Wanneer er sprake is van termijnbetaling dan wordt de gehele vordering overgedragen. Daarbij worden incassokosten, alsmede wettelijke rente verhoogd en vermeerderd met btw, extra in rekening gebracht.
8.5. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding. Facturen van Phinederland dienen volgens de op het inschrijfformulier genoemde betalingsvoorwaarden te worden voldaan.

9. Planning en overmacht
Phinederland behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) of op een andere locatie, een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Phinederland zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten hebben recht op restitutie (binnen 2 weken) van tot dan toe gedane betalingen aan Phinederlanden worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Phinederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

10. Vrijstellingen
De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan de betreffende exameninstelling. De kosten van behandeling van zo’n verzoek zijn voor rekening van de cursist.

11. Lesmateriaal
Phinederland verstrekt op de eerste lesdag de boeken en het lesmateriaal aan cursisten echter pas nadat de cursisten eerst het hierbij verschuldigde bedrag aan Phinederland hebben voldaan. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Phinederland geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

12. Stageplaatsen
Tenzij expliciet anders aangegeven en indien van toepassing vormt het vinden van stageplaatsen een verantwoordelijkheid van de cursist, hierbij zal Phinederland desgevraagd ondersteuning verlenen.

13. Privacywetgeving
Persoonsgegevens worden door Phinederland strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Phinederland toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden. Ook wordt beeldmateriaal, gemaakt tijdens opleidingen, workshops en trainingen, voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien cursist of model hier niet mee instemt, dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaand aan de opleiding, training of workshop.

14. Weigering toegang
Phinederland kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

15. Klachtenprocedure
15.1 Eventuele klachten kunnen via onderstaande procedure bij Phinederland worden gemeld waarna deze in behandeling worden genomen.
15.2. Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gericht aan: Phinederland, T.a.v. Klachtencommissie, Pa verkuijllaan 7A, 1171EA,
15.3. Eventuele klachten zullen door een onafhankelijk persoon en als vertrouwelijk behandeld worden.
15.4. Indien mogelijk worden klachten binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt de uitslag van uw klacht schriftelijk. Indien uw klacht niet binnen 6 weken kan worden        afgehandeld ontvangt u van Phinederland binnen 2 weken een brief met de    bevestiging van uw klacht, de reden van het uitstel en een indicatie van de     periode waarin uw klacht wel zal worden afgehandeld.
15.5. Phinederland zal alle relevante informatie m.b.t. klachten in haar klachtendossier voor een periode van 1 jaar bewaren.
15.6. Phinederland is aangesloten bij ANBOS. Indien klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld, kunt u zich richten tot ANBOS. I.s.m ‘De Geschillencommissie’,   Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag, wordt uw klacht behandeld.
15.7. Het oordeel van de klachtencommissie is voor Phinederland bindend en eventuele consequenties worden door Phinederland snel afgehandeld.

16. Aansprakelijkheid
16.1 Phinederland is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; even min voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Phinederland georganiseerde cursus/opleiding en andere activiteiten.
16.2 Phinederland is niet verantwoordelijk voor het fout parkeren van auto’s in eigendom van de cursist/model. Kosten van bekeuringen en wegsleepkosten zijn   voor de cursist/model.
16.3. Ondanks de zorg die door Phinederland aan de correcte invoer van de cursus/opleidingsgegevens wordt besteed, kan Phinederland niet     verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de informatiegids.
16.4. Phinederland is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de modellen van de Bij zwangerschap, astma of andere aandoeningen dient de cursist zelf na   te vragen (gezondheidsverklaring) bij een arts of een deskundige of de opleiding   gevolgd kan worden en/of zelf model te zijn.
16.5. (Ex-) cursisten van Phinederland die klanten behandelen hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun klanten. Dat betekent dat Phinederland nooit  aansprakelijk is voor eventuele schade die een klant door een behandeling van  een (ex-)cursist lijdt.
16.6. Is de behandeling waarvoor de cursist bij Phinederland een opleiding heeft gevolgd door veranderende wet- en regelgeving of door veranderende interpretatie van de huidige wet- en regelgeving niet langer toegestaan? Dan is Phinederland onder geen beding gehouden tot restitutie van al betaalde lesgelden of op andere wijze aansprakelijk of gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan (cliënten van) (ex-)cursisten.

17. Handelsnaam, inschrijving KvK en geldigheid
Phinederland is een handelsnaam van Skin Make Up ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63889919 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2019.

Contact

Phinederland
Official Phibrows – Philings Nederland

Adres:
Pa Verkuijllaan 7-A
1171EA Badhoevedorp

+31850640396

info@phinederland.nl